UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Vietpro là một trong những đơn vị đào tạo nghề lập trình web chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam. Với gần 20 năm đào tạo, chúng tôi đã cung cấp hàng chục ngàn nhân lực chất lượng cao cho thì trường tuyển dụng.

CHẤT LƯỢNG PHẢI LÀ SỐ 1

Tại Vietpro, học viên được giảng viên (là Leader) của các Cty công nghệ, trực tiếp huấn luyện, code trên các dự án thực tế đã từng triển khai cho khách hàng, chứ không phải là các bài tập lớn đơn giản như các nơi khác.

MÔI TRƯỜNG CODE THỰC TẾ

Vietpro có mảng Outsource Web (Vietpro Solution), nơi chúng tôi kéo dự án về để huấn luyện lại cho học viên. Đó cũng là một trong những môi trường các bạn có thể lựa chọn thực tập sau khi tốt nghiệp khóa học.

100% CAM KẾT VIỆC LÀM

Vietpro còn liên kết với nhiều đối tác uy tín như VCCorp, FSoft,… để cam kết 100% đầu ra với các đãi ngộ tốt nhất cho học viên sau tốt nghiệp. Học viên các khóa ngắn hạn có thể thực tập, học viên các khóa dài hạn có cơ hội deal lương.

KHÓA HỌC NÀY LÀM GÌ

Khóa học Backend PHP – Laravel sẽ đào tạo từ những kiến thức cơ bản nhất về thiết kế giao diện chạy trên đa thiết bị,… đến những kiến thức chuyên sâu về lập Backend bằng ngôn ngữ PHP. Được các Leader hướng dẫn sử dụng Framework của PHP là Laravel để code dự án thực tế, sẽ giúp các bạn có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm,… để đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của các nhà tuyển dụng.

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

KỸ NĂNG RÈN ĐƯỢC

KINH NGHIỆM CÓ ĐƯỢC

CƠ HỘI VIỆC LÀM

LỘ TRÌNH KHÓA HUẤN LUYỆN BACKEND PHP LARAVEL

HTML4 & HTML5
– Tạo mới một dự án web với HTML
– Bố cục các thàn phần chính trên giao diện web với DIV
– Sử dụng chuẩn các thẻ Heading để tăng hiệu quả cao nhất cho SEO
– Sử dụng các thẻ làm việc với nội dung như P, SPAN sao cho đúng chuẩn Web
– Các thẻ tạo hiệu ứng Hình ảnh (IMG) & Liên kết (A)
– Bảng (TABLE) & FORM
– Tăng tính hiệu quả trong SEO với việc điều hướng Bot bằng thẻ NAV
– Tối ưu hóa thông tin trong SEO với thẻ HEADER
– SEO Local với thẻ FOOTERCSS2 & CSS3
– Cú pháp CSS
– Background
– Color
– Font
– Text
– Box Model
– ID & Class
– Float & Clear
– Gradient
– Shadows
– 2D Transform
– 3D Transform
– Transition
– CSS Media
– …Responsive Layout Bootstrap
– Bootstrap Layout
– Bootstrap Content
– Bootstrap Components
– Bootstrap Utilities
Dự án

– Xây dựng thành phần Logo
– Xây dựng thành phần Search
– Xây dựng thành phần Cart
– Xây dựng thành phần Menu
– Xây dựng thành phần Slide
– Xây dựng thành phần Banner
– Xây dựng thành phần Featured Product
– Xây dựng thành phần Latest Product
– Xây dựng thành phần Logo Footer
– Xây dựng thành phần Services
– Xây dựng thành phần Address
– Xây dựng thành phần Hotline
– Xây dựng thành phần Footer

Javascript
– Biến, kiểu dữ liệu, toán tử
– Biểu thức điều kiện, vòng lặp
– Mảng, hàm
– Sự kiện
– Đối tượng
– ES5, ES6jQuery
– Đối tượng trong jQuery
– Tất cả các sự kiện trong jQuery
– Hiệu ứng chuyển động
– jQuery với HTML
– jQuery DOM
– jQuery Ajax
Thực hành xây dựng ứng dụng

– Ứng dụng Dropdown Menu
– Ứng dụng Dropline Menu
– Ứng dụng Flyout Menu
– Ứng dụng Float Popup
– Ứng dụng Modal
– Ứng dụng Scroll To Top
– Ứng dụng Zoom Image
– Ứng dụng Tooltip
– Ứng dụng Simple Slide
– Ứng dụng Advanced Slide
– Ứng dụng Scroll Content
– Ứng dụng Yes or No
– Ứng dụng Điểm danh
– Ứng dụng Amazing Fan

PHP
– Biến, hằng, kiểu dữ liệu, toán tử
– Biểu thức điều kiện, vòng lặp
– Mảng
– Hàm
– File
– Session & Cookie
– Thời gian trong PHPMySQL
– Design MySQL
– SQL Query
– INSERT
– UPDATE
– DELETE
– SELECT
– WHERE
– AND
– OR
– ORDER BY
– GROUP BY
– HAVING
– LIKE
– LIMIT
– IN
– JOIN
Dự án

– Xây dựng cấu trúc thư mục và file cho dự án
– Bóc tách Layout
– Xây dựng chức năng Login & Logout
– Xây dựng trang chủ quản trị Dashboard
– Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị và phân trang sản phẩm
– Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị và phân trang thành viên
– Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị và phân trang danh mục
– Tích hợp CKEditor
– Cấu trúc Frontend & Bóc tách giao diện
– Sản phẩm mới, nổi bật
– Menu danh mục
– Sản phẩm theo danh mục
– Chi tiết sản phẩm
– Bình luận sản phẩm
– Tìm kiếm sản phẩm
– Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
– Cập nhật giỏ hàng
– Mua hàng & gửi mail thông báo

PHP OOP

– Lớp (Class)
– Đối tượng (Object)
– Thuộc tính, phương thức
– Kế thừa lớp
– Ghi đè & nạp chồng
– Public, Protected, Private
– Construct & Destruct
– Autoload
– Phương thức tĩnh Static
– Interface

PHP MVC
– Model
– View
– Controller

Laravel 8

– Cài đặt & Cấu hình
– Router
– Controller
– View
– Blade Template
– Request
– Validation
– Session
– Middleware
– Schema Builder
– Migration
– Query Builder
– Seeder
– Auth
– Form Request
– Files
– Model
– Helper
– Facade

Dự án

– Xây dựng cấu trúc thư mục và file cho dự án
– Xây dựng hệ thống Router
– Xây dựng hệ thống các Controller xử lý
– Bóc tách Layout & Xây dựng các View
– Xây dựng chức năng Login & Logout
– Xây dựng trang chủ quản trị Dashboard
– Xây dựng danh mục sản phẩm đệ quy
– Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị và phân trang sản phẩm
– Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị và phân trang thành viên
– Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị và phân trang danh mục
– Tích hợp CKEditor
– Cấu trúc Frontend & Bóc tách giao diện
– Sản phẩm mới, nổi bật
– Menu danh mục
– Sản phẩm theo danh mục
– Chi tiết sản phẩm
– Sản phẩm liên quan
– Tìm kiếm sản phẩm
– Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
– Cập nhật giỏ hàng
– Mua hàng & Hiển thị lại thông tin đơn hàng
– Quản lý đơn hàng
– Duyệt đơn hàng

HỌC PHÍ: 6.800.000 VNĐ


– Đăng ký nhóm người 3 trở lên : 4.000.000 VNĐ

– Ưu Đãi Đặc Biệt:  ( Liên Hệ Ngay 0915.003.033 )

Chương trình ưu đãi sắp hết !

LỊCH KHAI GIẢNG

MÃ LỚP KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN
BE K229 Backend PHP – Sáng 15/ 06 3 – 5 Sáng: 08h30
BE K230 Backend PHP- Tối 14 / 06 2 – 4 Tối: 18h30
BE K227 Backend PHP – Sáng 21 / 06 3 – 5 Sáng: 08h30
BE K228 Backend PHP – Tối  20 / 06 2 – 4 Tối: 18h30

ĐỐI TÁC TUYỂN DỤNG

VNG

VNG Corporation trong tháng này cần tuyển 20 vị trí thực tập và chính thức làm về lập trình PHP, ReactJS và NodeJS. làm việc tại Thanh Xuân, Hà Nội.

VCCorp

Công ty cổ phần truyền thông VCCorp Việt Nam trong tháng này cần tuyển 08 vị trí lập trình viên ReactJS và lập trình viên PHP, làm việc tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Apus

Công ty cổ phần Apus Việt Nam trong tháng này cần tuyển 10 vị trí thực tập lập trình Laravel & ReactJS, làm việc tại Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.

INTLabs

Công ty cổ phần INTLabs Việt Nam trong tháng này cần tuyển 15 vị trí thực tập lập trình NodeJS & ReactJS, làm việc tại Đống Đa, Hà Nội.

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN TRONG NHỮNG ĐỢT THỰC TẬP TRƯỚC

HÌNH ẢNH ĐỐI TÁC NGHIỆM THU CUỐI ĐỢT THỰC TẬP

HỌC PHÍ: 6.800.000 VNĐ


– Đăng ký nhóm người 3 trở lên : 4.000.000 VNĐ

– Ưu Đãi Đặc Biệt:  ( Liên Hệ Ngay 0915.003.033 )

Chương trình ưu đãi sắp hết !