UN LyAn

Em là du học sinh người Cambodia hiện tại đang là sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Em mới sang Việt Nam học nên tiếng Việt của em đủ để giao tiếp. Nhưng khi học với Thầy Tuấn Hoàng, thầy dạy rất chậm và dễ hiểu. đi sâu vào làm đồ án thực tế chứ không dạy riêng lý thuyết. Sau khi kết thức khóa học PHP & Laravel ở trung tâm, giờ em đã vừa đi học ở trường và vừa đi làm thêm ở bên ngoài đúng với sở thích và ngành nghề em đang theo học tại trường