Trước đây, Em đã chuẩn bị học lại 1 năm đại học nữa khi không thể làm đồ án và qua môn. Nhưng Cậu của em đã đăng ký cho em đi học tại trung tâm. Và đó là cơ duyên để em có thể qua môn 1 cách tuyệt vời, và hiện giờ em đang đi làm lập trình viên theo đúng với lộ trình mà thầy T uấn Hoàng đã dẫn dắt trong 6 tháng theo học cùng thầy.Em cảm ơn thầy Tuấn Hoàng. Em cảm ơn trung tâm rất nhiều.