Em là học viên lớp Fullstack JS K187 của Học Viện Công Nghệ Vietpro. Sau khi trải qua khóa huấn luyện cùng thầy Tuấn Hoàng, và được Học Viện giới thiệu qua Intlabs làm việc. Hiện tại em coder cho team. Em sẽ tham gia thêm nhiều khóa học nữa bên Học Viện để học thêm kiến thức và kinh nghiệp để được làm trong những vị trí cao hơn.