Em là sinh viên đại học Mở Hà Nội. Em trước có tham gia lớp Fullstack A-Z của học viện công nghệ Vietpro. Ngày đó em mới tập tành tìm hiểu trên mạng về lập trình. nhưng sau khi tham gia khóa học thì kiến thức của em bây giờ cứ gọi là tuyệt vời. em qua môn quá đơn giản và hiện tại em đang đi thực tập để có thêm kinh nghiệm chờ tốt nghiệp.