Ai nói con gái học lập trình khó. Trước em có tham gia khóa Fullstack Web Backend K197 tại trung tâm. Mới đầu học em cũng hoang mang lắm. nhưng nhờ sự chỉ dạy và phương thức học đi vào làm đồ án luôn chứ không chỉ học mình lý thuyết. Nên kiến thức học là em áp dụng vào làm luôn. không hiểu chỗ nào thì giảng viên và đội ngũ suport luôn hỗ trợ tận tình đến đó. Giờ 2022 em đang là team leader của một team trong MCredit