HỌC FREE TRỌN ĐỜI

Học viên được quyền bảo lưu học lại FREE trọn đời. Ngoài ra học viên được cập kiến thức mới hoàn toàn miễn phí mỗi khi chương trình học được cập nhật.

THỰC TẬP TẠI HỌC VIỆN

Học viên được thực tập trực tiếp tại Học viện ngay trong quá trình đang học lẫn sau khi học xong, được giảng viên hỗ trợ đến khi nào xin được việc thì thôi.

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Hàng tháng, Vietpro luôn tổ chức các ngày hội việc làm để giới thiệu đến các Công ty đối tác tất cả những học viên vừa mới tốt nghiệp xong các khóa học.

HOÀN TRẢ 100% HỌC PHÍ

Vietpro Academy xin hoàn trả 100% học phí và đền bù thêm gấp đôi cho học viên, nếu chúng tôi không thực hiện được đầy đủ những cam kết của mình.

HUẤN LUYỆN NGHỀ LẬP TRÌNH IOS (36 BUỔI + THỰC TẬP DỰ ÁN)

Vietpro Academy là đợn vị duy nhất ĐÀO TẠO NGHỀ BÀI BẢN TỪ ABC cho những học viên chưa biết gì có thể trở thành một lập trình viên iOS Chuyên nghiệp theo đúng phương pháp đào tạo LẬP TRÌNH VIÊN IOS CHUẨN QUỐC TẾ và trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức và KỸ NĂNG ĐI LÀM THỰC TẾ.

MỘT SỐ APP TIÊU BIỂU SẼ LÀM ĐƯỢC NGAY TRONG KHÓA HỌC

GIÁO TRÌNH HỌC DẠNG VIDEO TRỰC QUAN DUY NHẤT Ở VIỆT NAM

Giáo trình dạng Video bài giảng ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT ở Việt Nam để học viên có thể xem đi xem lại trong suốt quá trình học. Các bạn có thể xem thử một vài bài giảng dưới đây trong số hàng trăm bài giảng sẽ được cung cấp Full vào buổi khai giảng đầu tiên của khóa học.

TẠI SAO VIETPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO UY TÍN NHẤT ?

Vietpro Academy

Thời gian 3 tháng, tương đương 36 buổi, mỗi buổi 3 tiếng
Dậy từ đầu, từ ABC dành cho người chưa biết gì
Giáo trình dạng Video trực quan DUY NHẤT ở Việt Nam
Được bảo lưu, học lại trọn đời hoàn toàn FREE
Được trực tiếp code nhiều App thực tế (Bonus thêm App theo nhu cầu học viên)
Cam kết tất cả học viên đều có việc làm (Học viên yếu được cử đi thực tập)

Trung Tâm Khác

Học hơn 2 tháng, mỗi tuần 2 buổi
Yêu cầu phải biết cơ bản
Đọc code trên sách
Học lại phải đóng thêm tiền
Chỉ làm duy nhất đồ án cuối khóa
Chỉ học viên khá & giỏi mới có việc làm

HỌC PHÍ: 6.500.000 VNĐ

ƯU ĐÃI HÔM NAY: 3.600.000 VNĐ

(Đăng ký nhóm 03 bạn, tiếp tục được giảm 200.000 VNĐ mỗi bạn)

Chương trình ưu đãi sắp hết !

LỊCH KHAI GIẢNG

Luôn luôn khai giảng 2 lớp Sáng & Tối học song song chương trình học để giúp học viên có thể linh hoạt thời gian học của mình (học ca sáng, học ca tối hoặc xem kẽ sáng & tối tùy thích)

MÃ LỚP KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN
PHPK96 PHP Cơ bản & Nâng cao 09/11 2, 4, 6 Sáng: 8h30
PHPK95 PHP Cơ bản & Nâng cao 09/11 2, 4, 6 Tối: 7h

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Giới thiệu và làm quen với giao diện Mac OS, sử dụng 1 số dòng lệnh cơ bản với terminal.
 • Cài đặt và giới thiệu giao diện Xcode. Viết ứng dụng đầu tay
 • Các thao tác trên máy ảo simulator.
 • Build demo trên máy ảo và hướng dẫn build máy thật.
 • Giới thiệu cấu trúc một ứng dụng iOS viết bằng Xcode, quy trình thiết kế.
 • Tổng quan về ngôn ngữ Swift
 • Sử dụng Playground
 • Var và Let khác nhau như thế nào
 • Các kiểu dữ liệu thường dùng trên Swift (String, Int, Array, Dictionaty…)
 • Truy xuất, thêm, sửa, xoá trên dữ liệu mảng và Dictionary.
 • Các câu lệnh rẽ nhánh: If – Else & Switch – Case
 • Các loại vòng lặp: For, While, Repeat
 • Các dữ liệu tiện ích: Tuple & Enum
 • Hàm trong Swift: Funtion & Closure và cách sử dụng
 • Class & Struct: Lập trình hướng đối tượng với Swift
 • Màn hình chờ LaunchScreen.storyboard
 • Màn hình thiết kế Main.storyboard
 • Hệ trục toạ độ trong Xcode
 • Thanh thuộc tính 1 đối tượng
 • Class quản trị màn hình
 • Quy trình thiết kế 1 ứng dụng
 • UIView
 • UILabel
 • UIButton
 • UISlider
 • UITextField, UITextView
 • UISwitch
 • UIImage
 • Bắt các sự kiện của Button
 • Đặc điểm và các thuộc tính trong AutoLayout
 • Thực hành AutoLayout với UIView
 • Thực hành AutoLayout với Label, Button, TextField, Image…
 • Quản lý hình ảnh với Assets
 • UIImageView và UIImage
 • Load hình Local từ hình ảnh trong app
 • Load hình Online từ đường link url
 • Sử dụng UIImagePickerController để chọn ảnh từ Camera hoặc thư viện sau đó load vào hình vào UIImage
 • Tạo thông báo với UIAlertController
 • Gán các đối tượng vào UIAlertView
 • Bắt sự kiện người dùng tương tác với các đối tượng trong AlertView
 • Sử dụng UISlider và UISwitch
 • Cấu hình và sử dụng NSTimer
 • Rotation Gesture trong Lập trình IOS
 • Pinch Gesture trong Lập trình IOS
 • Swipe Gesture trong Lập trình IOS
 • Pan Gesture trong Lập trình IOS
 • ScreenEdge Gesture trong Lập trình IOS
 • Shake Gesture trong Lập trình IOS
 • Long press Gesture trong Lập trình IOS
 • Tap Gesture trong Lập trình IOS
 • StoryBoard ID
 • Tìm hiểu về Segue và Identifier
 • NavigationController và Custom NavigationBar
 • Bắt sự kiện tương tác Item Navigation bar
 • Chuyển màn hình bằng code
 • Chuyển màn hình bằng kéo thả trong StoryBoard
 • NSUser Default và vấn đề truyền tham số giữa các màn hình
 • Cấu hình ScrollView với nhiều đối tượng bên trong
 • Bắt sự kiện chọn trên ScrollView
 • Cách tạo và cấu hính đối tượng UIPickerView
 • Multi Component trong UIPickerView
 • Tìm hiểu và sử dụng UIDatePickerView
 • Tìm hiểu và khởi tạo UITableView cơ bản
 • Bắt sự kiện và lấy giá trị từng dòng trong UITableView
 • Cách Custom Cell trong UITableView
 • Cách tạo UITableView có nhiều Sections
 • Thêm , xóa , di chuyển dòn trong UITableView
 • Thực hành tạo giao diện danh bạ với TableView với dữ liệu demo.
 • Tìm hiểu và khởi tạo UICollectionView cơ bản
 • Bắt sự kiện và lấy giá trị từng dòng trong UICollectionView
 • Cách tạo UICollectionView có nhiều Sections
 • Cách Custom Item trong UICollectionView
 • Tạo diễn hoạt cho Item của UICollectionView
 • Thêm,xóa Item trong UICollectionView
 • Play nhạc từ Local
 • Play nhạc từ Internet
 • Play Video từ Local
 • Play Video từ Internet
 • Bộ thư viên Realm và các công cụ hỗ trợ như: RealmSwift, ReamlBrowser, XcodePlugin
 • Khai báo Model trong Realm: Properties, optional properties & ingored properties.
 • Tạo mới – Cập nhật – Xoá 1 bản ghi trong Database
 • Query dữ liệu trong Realm với Filler và NSPredicate
 • Tìm hiểu và tạo một cơ sở dữ liệu với CoreData
 • Cách lấy dữ liệu trong cơ sở dữ liệu CoreData
 • Thêm , sửa , xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu CoreData
 • Cài đặt Cocapod.
 • Cách add thêm các thư viên ngoài qua Cocapod
 • Sử dụng HTTP Request để lấy dữ liệu Online về máy.
 • Sử dụng Alamofire để đơn giản hoá các tác vụ Request
 • Truyền dữ liệu online: Json và thư viện Swifty Json
 • Truyền dữ liệu online: XML và thư viện AEXML
 • Hiển thị và xử lý ảnh với Alamofire
 • PullToRequest & InfiniteScrolling: Cập nhật dữ liệu
 • Hiện thông báo với Toast, Progress HUD
 • Thư viện SafariServices: Hiển thị website trong ứng dụng.
 • Tự động thông báo tình trạng kết nối với: Reachability
 • Cách tạo một trình duyệt Web đơn giản với WebView
 • Load một trang Web với WebView
 • Lấy thông tin vị trí với Location, hiện thị thông tin địa lý với MapKit
 • Hiển thị đường đi và vị trí trên bản đồ với MKMapView
 • Cài đặt thư viện SWRealViewController.
 • Sử dụng thư viện Objective C trong Swift.
 • Custom slideMenu để hiển thị theo ý mình
 • Sử dụng API Facebook để sau khi bấm Login có thể lấy được thông tin người dùng như Avartar, tên… Hiển thị phím Like và Share trên ứng dụng.
 • Tìm hiểu và sử dụng UIView.animate trong lập trình IOS
 • Tạo Animation có sử dụng lực đàn hồi
 • Tạo Animation có Delay
 • Tạo Animation có Competion
 • Tìm hiểu về cơ chế của FireBase
 • Xây dựng ứng dụng đăng nhập và kết nối tài khoản qua Facebook và Google.
 • Lưu và truy xuất dữ liệu tại máy chủ FireBase
 • Xây dựng tính năng soạn gửi tin nhắn, lưu tin nhắn với máy chủ FireBase
 • DispatchQueue
 • Concurrent và Serial
 • Sync và Async
 • DispatchWorkItem
 • DispatchGroup
 • Multithread với tableView
 • Tính hướng đối tượng khi lập trình MVC
 • Xây dựng Model
 • Xây dựng View
 • Xây dựng Controller
 • Kết nối các luồng trong mô hình MVC

CHÚNG TÔI NỖ LỰC ĐỂ BẠN CÓ VIỆC LÀM

Học viên tham gia
Khóa học hoàn thành
Học viên tốt nghiệp
Học viên có việc làm

KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ TRONG KHÓA HỌC

HỌC PHÍ: 6.500.000 VNĐ

ƯU ĐÃI HÔM NAY: 3.600.000 VNĐ

(Đăng ký nhóm 03 bạn, tiếp tục được giảm 200.000 VNĐ mỗi bạn)

Chương trình ưu đãi sắp hết !