HỌC NGHỀ MIỄN PHÍ

Chương trình huấn luyện thực tập Frontend Web 100% FREE, được bảo trợ bởi Vietpro và các đối tác (Viettel, EGroup, Apus, VNPay)

MÔI TRƯỜNG THỰC TẬP THỰC TẾ

Trải nghiệm môi trường thực tập và làm dự án thực tế cùng với nhân viên của các công ty lớn.

ĐÀO TẠO TỪ ABC - XYZ

Huấn luyện từ CON SỐ KHÔNG đến khi có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để có thể join vào các dự án thực tế sau 02 tháng thực tập

TRỰC TIẾP LÀM DỰ ÁN THỰC TẾ

Được trực tiếp code 03  dự án từ trung bình đến rất phức tạp, đầy đều là những dự án đã từng triển khai cho các khách hàng thực tế

ĐỐI TÁC BẢO TRỢ

HUẤN LUYỆN THỰC TẬP 100% FREE

Trong tháng 5 này, Vietpro có lịch huấn luyện thực tập cho gần 50 nhân sự nguồn của các công ty đối tác (Viettel, FSoft, EGroup, Apus, Temit, VNPay). Với yêu cầu huấn luyện thực tập từ con số 0, sao cho sau 02 tháng phải join vào được các dự án web thực tế.

Cùng một công sức bỏ ra để huấn luyện, Vietpro dành 30 slot HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Bạn nào có định hướng theo nghề Lập trình web thì đây là cơ hội không thể tốt hơn để trải nghiệm vị trí thực tập lập trình web trong một môi trường làm việc thực tế, bên cạnh các nhân viên chính thức của các công ty lớn.

GIÁ TRỊ TO LỚN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI: Vietpro nâng cao được giá trị thương hiệu của mình, tìm kiếm thêm được nhiều nguồn nhân lực chất lượng cho các công ty đối tác.

ĐỐI VỚI BẠN: Bạn có một nghề trong tay với 02 tháng thực tập từ con số 0 hoàn toàn miễn phí.

SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN TRONG NHỮNG ĐỢT THỰC TẬP TRƯỚC

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC FRONTEND NỀN TẢNG

HTML4 & HTML5
 • Tạo mới một dự án web với HTML
 • Bố cục các thàn phần chính trên giao diện web với DIV
 • Sử dụng chuẩn các thẻ Heading để tăng hiệu quả cao nhất cho SEO
 • Sử dụng các thẻ làm việc với nội dung như P, SPAN sao cho đúng chuẩn Web
 • Các thẻ tạo hiệu ứng Hình ảnh (IMG) & Liên kết (A)
 • Bảng (TABLE) & FORM
 • Tăng tính hiệu quả trong SEO với việc điều hướng Bot bằng thẻ NAV
 • Tối ưu hóa thông tin trong SEO với thẻ HEADER
 • SEO Local với thẻ FOOTER

CSS2 & CSS3

 • Cú pháp CSS
 • Background
 • Color
 • Font
 • Text
 • Box Model
 • ID & Class
 • Float & Clear
 • Gradient
 • Shadows
 • 2D Transform
 • 3D Transform
 • Transition
 • CSS Media

Responsive Layout Bootstrap

 • Bootstrap Layout
 • Bootstrap Content
 • Bootstrap Components
 • Bootstrap Utilities
Javascript
 • Biến, kiểu dữ liệu, toán tử
 • Biểu thức điều kiện, vòng lặp
 • Mảng, hàm
 • Sự kiện
 • Đối tượng
 • ES5, ES6

jQuery

 • Đối tượng trong jQuery
 • Tất cả các sự kiện trong jQuery
 • Hiệu ứng chuyển động
 • jQuery với HTML
 • jQuery DOM
 • jQuery Ajax
CODE CÁC ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN
 • Dropdown Menu
 • Dropline Menu
 • Flyout Menu
 • Popup
 • Modal
 • Zoom Tool
 • Todo List
 • Slideshow

HÌNH ẢNH ĐỐI TÁC NGHIỆM THU CUỐI ĐỢT THỰC TẬP

LỊCH KHAI GIẢNG

MÃ LỚP KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN
FF21 Frontend Nền Tảng 15 tháng này 2-4-6 Tối: 18h30
FF22 Full Stack Frontend 22 tháng này 3 – 5 Tối: 18h30

Chương trình ưu đãi sắp hết !