Cài đặt python trên Windows

 
Facebook chat Vietpro